READY FOR THE COOLEST SUP-EXPERIENCE OF THE YEAR?  - YOU ARE SOON ABOUT TO GO...

ANMÄL DIG TILL ÅRETS HÄFTIGASTE PADDELUPPLEVELSEStartavgiften för enskilt lopp är 200 kronor

Vill du köra alla fyra disciplinerna är startavgiften 650 kronor


Deltagare under 18 år betalar 150 kronor för enskilt lopp och 400 kronor för att delta i alla fyra disciplinerna


Anmäl dig senast 20/5!

För anmälan därefter tillkommer en avgift på 200 kronor 


Betalning av start avgift sker till bankgiro 444-2760

Märk betalningen med vem avgiften avser.


Anmälan stänger vid midnatt den 1/6!


Fyll i anmälningsformuläret, glöm inte att ange följande:


Kön

Ålder

Klubb

Vilken eller vilka discipliner samt klasser du vill köra

Nationalitet

Sponsorer*du kan anmäla dig till junior, open eller master. Ange om du vill att resultatet räknas i både open och master 40+ eller 50+SIGN UP FOR THE COOLEST PADDLE EXPERIENCE OF THE YEAR


Starting fee is 200 kronor  (20 EURO) for single race

If you want to participate in all four disciplines the starting fee is 650 kronor (65 EURO)


Participants up to 18 pay 150 kronor (15 EURO)  per discipline and 400 kronor (40 EURO) to participate in all four dicsiplines.


Sing up at latest may 20!

Signing up after this date will add 200 kronor (20 EURO) to the fee


For foreign competitors payment on site at registration.


Registration closes by midnight 1/6!


Fill out the form, don´t forget to add following info:


Gender

Age

Club

What discipline(s) and divisions you want to participate in*

Nationality

Sponsors*You can sign up for junior, open or master. Please let us know if you want your result to count in both open and master 40+ or 50+